Verrassend modern

Verrassend! Lang voordat de impressionisten en Van Gogh bekend werden heeft Turner dit al geschilderd. Bijna abstract, en dat in de eerste helft 19e eeuw!